-->

Các thủ tục được thực hiện trên Cổng thông tin một cửa Quốc gia

Cổng thông tin một cửa Quốc gia Việt Nam

Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam
Cổng thông tin một cửa quốc gia Việt Nam

BỘ CÔNG THƯƠNG

 • Cấp phép nhập khẩu các chất làm suy giảm tầng ô-dôn
 • Cấp giấy phép nhập khẩu tự động mô-tô phân khối lớn
 • Thủ tục cấp chứng nhận xuất xứ C/O mẫu D
 • Cấp giấy chứng nhận quy trình Kimberley đối với kim cương thô
 • Cấp giấy phép nhập khẩu, xuất khẩu vật liệu nổ công nghiệp
 • Cấp giấy xác nhận khai báo hóa chất
 • Cấp giấy phép xuất nhập khẩu tiền chất thuốc nổ
 • Cấp giấy phép nhập khẩu (xuất khẩu) tiền chất công nghiệp
 • Nhập khẩu thuốc lá nhằm mục đích phi thương mại
 • Đề nghị cấp văn bản chấp thuận tham gia thí điểm tự chứng nhận xuất xứ trong ASEAN
 • Thông báo chỉ tiêu nhập khẩu nguyên liệu thuốc lá, giấy cuốn điếu thuốc lá

BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI

 • Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe mô tô, xe gắn máy nhập khẩu và động cơ nhập khẩu sử dụng để sản xuất, lắp ráp xe mô tô, xe gắn máy
 • Cấp giấy chứng nhận an toàn kỹ thuật đối với xe đạp điện nhập khẩu
 • Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe cơ giới nhập khẩu
 • Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường xe máy chuyên dùng nhập khẩu
 • Cấp giấy chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật va bảo vệ môi trường xe chở người bốn bánh có gắn động cơ nhập khẩu
 • Thủ tục cấp phép vận tải thủy qua biên giới Việt Nam - Campuchia
 • Thủ tục tàu biển VN và tàu biển nước ngoài nhập cảnh, xuất cảnh, quá cảnh vào cảng biển
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến thủy nội địa rời, vào cảng biển Việt Nam
 • Thủ tục tàu biển xuất, nhập cảnh tại cảng bến thủy nội địa (Cục Đường thủy nội địa)
 • Tiếp nhận dữ liệu (hành khách, phương tiện, hàng hóa) đường hàng không
 • Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Lào
 • Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Cambodia
 • Nhóm thủ tục Đường bộ Việt Nam - Trung Quốc
 • Nhóm thủ tục Đường bộ Cam Lào Việt
 • Nhóm thủ tục Đường bộ GMS
 • Nhóm thủ tục Đường bộ Gia hạn
 • Nhóm tiện ích Đường bộ

BỘ KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ

 • Kiểm tra chất lượng hàng hóa nhập khẩu thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • Đăng ký kiểm tra nhà nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu
 • Phê duyệt mẫu phương tiện đo
 • Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do
 • Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (nhập khẩu chất phóng xạ)
 • Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ (xuất khẩu chất phóng xạ)

BỘ NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN

 • Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu
 • Đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu
 • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật nhập khẩu, quá cảnh và vận chuyển nội địa
 • Cấp giấy phép Cites
 • Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch sản phẩm động vật xuất khẩu
 • Cấp phép nhập khẩu phân bón
 • Cấp phép nhập khẩu giống cây trồng chưa được cấp quyết định công nhận lưu hành hoặc tự công bố lưu hành phục vụ nghiên cứu, khảo nghiệm, quảng cáo, triển lãm, trao đổi quốc tế
 • Cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở trong Danh sách ưu tiên
 • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu
 • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch thực vật xuất khẩu/tái xuất khẩu
 • Kiểm tra, cấp chứng thư cho lô hàng thủy sản xuất khẩu sản xuất tại cơ sở ngoài Danh sách ưu tiên
 • Kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn thủy sản nhập khẩu (bao gồm cả chế phẩm sinh học, vi sinh vật, khoáng chất, hóa chất trừ hóa chất có công dụng sát trùng, khử trùng, tiêu độc)
 • Kiểm tra giảm chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
 • Miễn kiểm tra chất lượng thức ăn chăn nuôi nhập khẩu có thời hạn
 • Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc Bảo vệ thực vật
 • Giấy chứng nhận Kiểm dịch thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm hàng hóa có nguồn gốc thực vật nhập khẩu, kiểm tra nhà nước về chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc thực vật nhập khẩu
 • Thủ tục Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn xuất khẩu
 • Thủ tục Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
 • Thủ tục Cấp giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật thủy sản nhập khẩu
 • Đăng ký kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; đăng ký kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu
 • Cấp Giấy chứng nhận kiểm dịch động vật, sản phẩm động vật trên cạn nhập khẩu; kiểm tra xác nhận chất lượng thức ăn chăn nuôi, thức ăn thủy sản có nguồn gốc động vật nhập khẩu.
 • Thủ tục đăng ký kiểm tra nhà nước về chất lượng thú y nhập khẩu
 • Thủ tục cấp giấy phép nhập khẩu thuốc thú y

BỘ TÀI NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

 • Xác nhận đăng ký nhập khẩu các chất HCFC
 • Đăng ký vận chuyển xuyên biên giới chất thải nguy hại
 • Xác nhận đăng ký nhập khẩu Polyol trộn sẵn HCFC-141B
 • Xác nhận đăng ký xuất khẩu các chất HCFC
 • Cấp giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường đối với tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
 • Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất
 • Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân nhận ủy thác nhập khẩu cho tổ chức, cá nhân sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn)
 • Cấp lại giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất (trong trường hợp giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng)
 • Chấp thuận nhập khẩu mẫu phế liệu không thuộc danh mục phế liệu được phép nhập khẩu để phân tích
 • Thông báo nhập khẩu phế liệu

BỘ VĂN HOÁ, THỂ THAO VÀ DU LỊCH

 • Thẩm định nội dung đồ chơi trẻ em nhập khẩu thuộc phạm vi quản lý chuyên ngành của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch

BỘ THÔNG TIN TRUYỀN THÔNG

 • Cấp Giấy phép nhập khẩu thiết bị phát, thu - phát sóng vô tuyến điện
 • Cấp giấy xác nhận đăng ký danh mục xuất bản phẩm nhập khẩu để kinh doanh
 • Cấp giấy phép nhập khẩu thiết bị in
 • Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh
 • Cấp giấy phép hoạt động kinh doanh nhập khẩu xuất bản phẩm

BỘ Y TẾ

 • Xác nhận đạt yêu cầu nhập khẩu của cơ quan kiểm tra nhà nước về chất lượng thực phẩm nhập khẩu
 • Giấy chứng nhận đăng ký lưu hành bộ xét nghiệm nhanh thực phẩm nhập khẩu
 • Cấp giấy phép nhập khẩu trang thiết bị y tế
 • Công bố mỹ phẩm
 • Nhập khẩu thuốc thành phẩm
 • Cấp phép nhập khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt có giấy đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam (không bao gồm thuốc hướng thần, thuốc gây nghiện, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất).
 • Cấp phép nhập khẩu nguyên liệu làm thuốc phải kiểm soát đặc biệt (không bao gồm nguyên liệu làm thuốc là dược chất hướng thần, chất gây nghiện và tiền chất dùng làm thuốc)
 • Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 • Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc xuất khẩu, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 • Cấp phép nhập khẩu dược chất, bán thành phẩm thuốc, dược liệu, bán thành phẩm dược liệu để sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm hoạ, trừ nguyên liệu phải kiểm soát đặc biệt
 • Cấp phép nhập khẩu tá dược, vỏ nang, bao bì tiếp xúc trực tiếp với thuốc, chất chuẩn
 • Cấp giấy phép nhập khẩu thuốc dùng cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng tại Việt Nam, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học
 • Cấp giấy phép nhập khẩu dược liệu không sử dụng làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu thuốc, tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ, sản xuất thuốc xuất khẩu, sản xuất thuốc phục vụ yêu cầu quốc phòng, an ninh, phòng, chống dịch bệnh, khắc phục hậu quả thiên tai, thảm họa
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ; thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực; thuốc độc; nguyên liệu độc làm thuốc
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để viện trợ, viện trợ nhân đạo
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt đã được cấp phép nhập khẩu để phục vụ hoạt động khám bệnh, chữa bệnh nhân đạo nhưng không sử dụng hết
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phải kiểm soát đặc biệt để tham gia trưng bày tại triển lãm, hội chợ
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc phóng xạ, thuốc độc, nguyên liệu độc làm thuốc, thuốc và dược chất trong danh mục thuốc, dược chất thuộc danh mục chất bị cấm sử dụng trong một số ngành, lĩnh vực cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mẫu đăng ký
 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường
 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra thông thường
 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt
 • Kiểm tra nhà nước về an toàn thực phẩm đối với thực phẩm nhập khẩu theo phương thức kiểm tra chặt
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu để nghiên cứu
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu phục vụ mục đích viện trợ
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế nhập khẩu là quà biếu, cho, tặng
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp
 • Cấp giấy phép nhập khẩu chế phẩm diệt côn trùng, diệt khuẩn dùng trong lĩnh vực gia dụng và y tế do trên thị trường không có sản phẩm và phương pháp sử dụng phù hợp
 • Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
 • Cấp mới số lưu hành đối với trang thiết bị y tế chưa có quy chuẩn kỹ thuật quốc gia tương ứng
 • Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế
 • Gia hạn số lưu hành trang thiết bị y tế
 • Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành
 • Cấp giấy chứng nhận lưu hành tự do đối với trang thiết bị y tế đã có số lưu hành
 • Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
 • Công bố tiêu chuẩn áp dụng đối với trang thiết bị y tế thuộc loại A
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất, nguyên liệu làm thuốc là dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc
 • Cấp giấy phép xuất khẩu thuốc gây nghiện, thuốc hướng thần, thuốc tiền chất, dược chất gây nghiện, dược chất hướng thần, tiền chất dùng làm thuốc, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất gây nghiện, thuốc dạng phối hợp có chứa dược chất hướng thần, thuốc dạng phối hợp có chứa tiền chất cho mục đích thử lâm sàng, thử tương đương sinh học, đánh giá sinh khả dụng, làm mẫu kiểm nghiệm, nghiên cứu khoa học, làm mẫu đăng ký

LIÊN BỘ NGÀNH

 • Thủ tục tàu bay nhập cảnh
 • Thủ tục tàu bay xuất cảnh
 • Thủ tục tàu bay quá cảnh
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cảng biển
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa vào cảng biển
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh vào cảng biển quốc tế
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh rời cảng biển quốc tế
 • Thủ tục tàu biển quá cảnh cảng biển quốc tế
 • Thủ tục tàu biển nhập cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam.
 • Thủ tục tàu biển xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
 • Thủ tục tàu biển vào cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam
 • Thủ tục tàu biển rời cảng dầu khí ngoài khơi và hoạt động trong vùng biển Việt Nam
 • Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài vào cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó vào cảng biển khác của Việt Nam
 • Tàu biển hoạt động tuyến nội địa có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài rời cảng biển và tàu biển đã nhập cảnh sau đó rời cảng biển khác của Việt Nam có chở hàng nhập khẩu, hàng quá cảnh hoặc có hành khách hoặc thuyền viên mang quốc tịch nước ngoài
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài nhập cảnh tại cảng thủy nội địa
 • Thủ tục tàu biển Việt Nam và nước ngoài xuất cảnh tại cảng thủy nội địa
 • Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia vào (nhập cảnh) cảng thủy nội địa
 • Thủ tục đối với phương tiện thủy nội địa Việt Nam - Campuchia rời (xuất cảnh) cảng thủy nội địa

PHÒNG THƯƠNG MẠI VÀ CÔNG NGHIỆP VIỆT NAM

 • Thủ tục Cấp chứng nhận xuất xứ không ưu đãi CO Form B (ASEAN)

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC

 • Thủ tục chấp thuận hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu ngoại tệ tiền mặt của các ngân hàng được phép
 • Thủ tục cấp phép nhập khẩu vàng nguyên liệu đối với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài để sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ

BỘ CÔNG AN

 • Cấp giấy phép mang pháo hoa, thiết bị, phụ kiện bắn pháo hoa vào Việt Nam tại Cục Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội
 • Cấp giấy phép vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ đối với trường hợp vận chuyển vật liệu nổ công nghiệp, tiền chất thuốc nổ để xuất khẩu tại Cục Cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

BỘ QUỐC PHÒNG

 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam; tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài nhập cảnh tại cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền Việt Nam; tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài xuất cảnh tại cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài quá cảnh tại cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài chuyển cảng đi tại cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền, thuyền viên nước ngoài chuyển cảng đến tại cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nước ngoài quá cảnh Việt Nam theo tuyến quá cảnh quy định tại Hiệp định giữa Chính phủ Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Hoàng gia Campuchia về vận tải đường thủy
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền nhập cảnh, xuất cảnh tại cảng dầu khí ngoài khơi
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu thuyền có trọng tải từ 200 tấn trở xuống, mang quốc tịch của quốc gia có chung biên giới với Việt Nam nhập cảnh, xuất cảnh tại cửa khẩu cảng thuộc khu vực biên giới của Việt Nam với quốc gia đó.
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa đến cửa khẩu cảng
 • Thủ tục biên phòng điện tử đối với tàu biển Việt Nam hoạt động tuyến nội địa rời cửa khẩu cảng