-->

Thủ tục nhập khẩu kính bảo hộ cho doanh nghiệp chế xuất

Chúng tôi là doanh nghiệp chế xuất nằm tại Khu công nghiệp Việt Nam - Singapore Bình Dương, nay chúng tôi định nhập mặt hàng kính bảo hộ_HS code 90049050 từ nước ngoài về cho công nhân để dùng khi vận hành máy trong nhà xưởng. Vậy xin hỏi chúng tôi có thể tiến hành nhập khẩu như mặt hàng bình thường hay không, hay là phải kiểm tra chất lượng nhà nước trước khi thông quan cho mặt hàng này.

Kính bảo hộ. Ảnh minh hoạ
Kính bảo hộ. Ảnh minh hoạ


Tư vấn:

Trường hợp mặt hàng “kính bảo hộ” mới 100% không thuộc danh mục hàng hoá cấm nhập khẩu theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ. Do đó, công ty có thể làm thủ tục nhập khẩu mặt hàng này như hàng hóa thông thường khác.

Tuy nhiên mặt hàng, mã HS công ty nhập thuộc DANH MỤC SẢN PHẨM, HÀNG HÓA NHÓM 2 THUỘC TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC CỦA BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI ban hành kèm theo Thông tư 01/2021/TT-BLĐTBXH ngày 03/06/2021 của Bộ Lao động – thương binh và xã hội, do đó trước khi nhập khẩu công ty phải thực hiện kiểm tra nhà nước về chất lượng.

Đề nghị công ty tham khảo nội dung quy định trên để thực hiện việc nhập khẩu hàng hóa của công ty. Trường hợp phát sinh vướng mắc, đề nghị liên hệ trực tiếp với Chi cục Hải quan nơi dự kiến đăng ký tờ khai để được hướng dẫn cụ thể.