-->

Tp. HCM vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí cảng biển trong tháng 3/2022

Theo thông tin nhận được Tp. HCM sẽ triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật - không thu phí

UBND Tp. HCM vừa có thông báo về việc triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật - không thu phí.

Nhằm tạo điều kiện cho cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân có liên quan sớm tiếp cận với hệ thống thu phí trước khi vận hành hệ thống thu phí chính thức kể từ 00 giờ ngày 1/4/2022, UBND TPHCM thông báo như sau: Từ 00 giờ 16/2/2022 đến hết ngày 15/03/2022, triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí sử dụng công trình, kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu vực cửa khẩu cảng biển trên môi trường thật - không thu phí.

cảng cát lái
Cảng Cát Lái


Đơn vị chủ trì triển khai thực hiện là Cảng vụ Đường thủy nội địa TPHCM. Các  đơn vị phối hợp triển khai gồm: Cục Hải quan TP, các doanh nghiệp cảng biển khu vực cảng biển trên địa bàn TPHCM.

Đối tượng thực hiện bao gồm các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa tạm nhập - tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TPHCM; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TPHCM; tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa nhập khẩu, xuất khẩu sử dụng công trình kết cấu hạ tầng khu vực cửa khẩu cảng biển TPHCM (bao gồm tổ chức cá nhân mở tờ khai hải quan tại TPHCM và ngoài TPHCM).

Doanh nghiệp cảng biển tra cứu biên lai nộp phí tại cổng thông tin điện tử: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn:8092/Home; Doanh nghiệp xuất nhập khẩu khai báo tờ khai phí tại: https://thuphihatang.tphcm.gov.vn:8081/Home. Số Hotline hỗ trợ triển khai: 19001286, thời gian hoạt động 24/7.

UBND TPHCM giao Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp Sở Giao thông Vận tải thông báo rộng rãi thông báo để các tổ chức, cá nhân kinh doanh hàng hóa xuất nhập khẩu, hàng tạm nhập-tái xuất, hàng chuyển khẩu, hàng gửi kho ngoại quan, hàng quá cảnh biết tham gia thực hiện. Cảng vụ Đường thủy nội địa phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan triển khai vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí trên môi trường thật - không thu phí. Đồng thời, đề nghị Cục Hải quan TP chủ động hỗ trợ công tác kết nối, chia sẻ dữ liệu tờ khai và hàng hóa qua cảng lên hệ thống thu phí để phục vụ công tác vận hành thử nghiệm hệ thống thu phí.