[BNQ Global logistics] Tuyển dụng Nhân viên Sale Logistics

Nhằm mở rộng hoạt động kinh doanh, BNQ Global logistics có nhu cầu tuyển dụng cho vị trí: Nhân viên…