Kho CFS cảng Cát Lái áp dụng hoàn toàn thủ tục giao nhận hàng qua EWMS hàng nhập khẩu

Ngày 04/10/2021, Công ty CP Kho Vận Tân Cảng ra thông báo chính thức áp dụng hệ thống EWMS - h…