-->

Quy trình cấp Thẻ thông hành thuộc thẩm quyền Sở Công Thương Bình Dương

Nhằm thực hiện văn bản số 4395/UBND-NC ngày 03/9/2021 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức ngườ…

Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021

Căn cứ công văn  2796/UBND-VX, b ắt đầu từ 0h ngày 23/8/2021, TpHCM siết chặt các nhóm đối tượng được…