Hướng dẫn cấp giấy đi đường cho công ty logistics từ ngày 23/8/2021 đến 05/9/2021

Căn cứ công văn  2796/UBND-VX, b ắt đầu từ 0h ngày 23/8/2021, TpHCM siết chặt các nhóm đối tượng được…