Phát hiện 5 kg ma túy giấu trong các khối sáp thơm Hải quan chuyển phát nhanh TpHCM

Ngày 13/11/2021, Cục Hải quan TpHCM (Đội Kiểm soát phòng chống ma túy và Chi cục Hải quan Chuyển ph…